Informasjon om avvikling av KAL klinikken

Informasjon om avvikling av KAL klinikken

KAL klinikken ble avviklet i juni 2023

Lungelegene Ying Wang og Sjur Humerfelt flyttet sin praksis 15. mai 2023 til Spesialist Senteret i Pilestredet Park

Pilestredet park 12 A, 0176 Oslo

22 99 27 00


Barnelege Roger Pedersen flyttet sin praksis 1. august 2023 til Christiania Øre-Nese-Halsklinikk i Pilestredet park

Pilestredet park 31, 0176 Oslo

22 42 99 60

Flytting av din journal

I forbindelse med avviklingen ble legene en del av disse klinikkenes digitale systemer.

Hva betyr dette for deg som tidligere kunde/pasient hos KAL klinikken:

  • Din pasientjournalene til legene Ying Wang, Sjur Humerfelt og Roger Pedersen er overført fra KAL klinikken til hver enkelt lege. Pasientjournalene til alle de andre legene er fortsatt i behold hos KAL/Volvat.
  • Overføringen av din journal hadde ingen konsekvenser for deg som kunde/pasient. Opplysningene i pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal ingen andre ha tilgang til den enn de som trenger opplysninger fra pasientjournalen for å gi deg helsehjelp.