Informasjon om avvikling av KAL klinikken

KAL klinikken ble avviklet i juni 2023

31.07.2023

Lungelegene Ying Wang og Sjur Humerfelt flyttet sin praksis 15. mai 2023 til Spesialist Senteret i Pilestredet Park

  • Pilestredet park 12 A, 0176 Oslo
  • 22 99 27 00

Barnelege Roger Pedersen flyttet sin praksis 1. august 2023 til Christiania Øre-Nese-Halsklinikk i Pilestredet park

  • Pilestredet park 31, 0176 Oslo
  • 22 42 99 60

Flytting av din journal

I forbindelse med avviklingen ble legene en del av disse klinikkenes digitale systemer.

Hva betyr dette for deg som tidligere kunde/pasient hos KAL klinikken:

  • Din pasientjournal ble overført fra KAL klinikkens journalsystem til journalsystem hos Spesialist Senteret og/eller Christiania øre-nese-halsklinikk
  • Overføringen av din journal hadde ingen konsekvenser for deg som kunde/pasient. Opplysningene i pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal ingen andre ha tilgang til den enn de som trenger opplysninger fra pasientjournalen for å gi deg helsehjelp.