Informasjon om avvikling av KAL klinikken

KAL klinikken vil avvikles i løpet av mai-juni 2023

28.04.2023

Lungelegene Ying Wang og Sjur Humerfelt flytter sin praksis 15. mai til Spesialist Senteret i Pilestredet Park

Adresse her er Pilestredet park 12 A, 0176 Oslo. Telefonnummer til sentralbordet deres er 22992700.

Barnelege Roger Pedersen flytter sin praksis til Christiania Øre-Nese-Halsklinikk i Pilestredet park

Adresse her er Pilestredet park 31, 0176 Oslo.

Han vil ha siste arbeidsdag på Storo tirsdag 27. juni og starter opp på Christiania Øre-Nese-Halsklinikk tirsdag 1. august.

Frem til flytting kan du kontakte KAL klinikken for henvendelser til barnelegen.

Flytting av din journal

I forbindelse med avviklingen vil legene bli en del av disse klinikkenes digitale systemer.

Hva betyr dette for deg som kunde/pasient:

  • Din pasientjournal vil bli overført fra KAL klinikkens journalsystem til journalsystem hos Spesialist Senteret og/eller Christiania øre-nese-halsklinikk
  • Overføring av din journal vil ikke ha noen konsekvenser for deg som kunde/pasient. Opplysningene i pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal ingen andre ha tilgang til den enn de som trenger opplysninger fra pasientjournalen for å gi deg helsehjelp.
  • Ifølge pasientjournalloven paragraf 24 kan du motsette deg overføring av din journal og i stedet kreve at registeret overføres til en annen bestemt virksomhet.

Har du spørsmål eller ønsker å motsette deg overføring?

Frist for å motsette seg overføring av journal til Christiania Øre-Nese-Halsklinikk er onsdag 28. juni kl. 12.

Send inn skjema, så kontakter vi deg så fort vi kan: