Allergivaksinering

Allergimedisiner lindrer milde til moderate symptomer, mens allergivaksinasjon behandler selve årsaken til allergien, i tillegg til symptomene.

Allergivaksinasjon er det eneste alternativet for å bli kvitt allergi. De fleste opplever god effekt av behandlingen, men ikke alle.

Behandlingen foregår ved å tilføre kroppen små mengder av det man er allergisk mot. Slik venner man seg til allergenet og blir mer tolerant ovenfor det man er allergisk mot.

Vi tilbyr allergivaksiner for å behandle allergi mot tre-pollen som or, hassel og bjørk. Vi tilbyr også allergivaksiner mot gress, muggsopp og husstøvmidd.

Symptomer

Allergivaksinasjon bør vurderes som behandlingsform dersom du:

  • Opplever symptomer på allergi som svært plagsomme, på tross av andre ordinerte medisiner.
  • Har høysnue og begynner å få plager med lungene slik som hoste og tetthet i brystet.
  • Har bivirkninger av den symptomdempende medisinen.
  • Positiv allergitest.

Kort beskrivelse

Allergivaksinasjon kan foregå ved hjelp av smeltetabletter, dråper under tungen, eller med injeksjoner i armen. Behandlingen går over 3 år.

Behandlingen vil kunne dempe symptomene på allergi, og gjøre behovet for bruk av medisiner mot allergi mindre. I noen tilfeller kan man bli kvitt allergien og behov for allergimedisiner helt.

Behandlingsdetaljer

Dråpevaksine

Dråpevaksine tilbys som behandling ved allergi mot bjørk, or og hassel, flere typer gress, burot, muggsoppen alternaria, katt og husstøvmidd.

Den første dråpen gis på klinikken med observasjon fra sykepleier. Deretter tar man de neste dråpene hjemme i tre år.

  • Ved allergi mot pollen starter behandlingen ca 4 måneder før pollensesong og fortsetter til sesongen er avsluttet. Dette gjentas i tre år.
  • For helårsallergenene katt, midd og muggsopp gjennomføres dråpebehandling daglig i tre år.

Det kan søkes refusjon fra Helfo for ekstraktene, da betaler man kun egenandel.

Tablettvaksine

Tabletten Grazax tilbys ved allergi mot timotei, Itulazax tilbys ved bjørk, or og/eller hassel allergi, og Acarizax mot husstøvmidd.

Du tar en tablett daglig i 3 år. Den første tabletten tas her på klinikken, for å observere eventuelle bivirkninger. Deretter tar du medisin selv, hjemme.

Sprøytevaksine

Tilbys ved gresspollenallergi (timotei) og allergi mot bjørk

Behandlingen gjennomføres i to faser, oppdosering og vedlikehold. Totalt pågår behandlingen i 3 år.

Injeksjonene settes på klinikken.

Bestille time, eller har du spørsmål?

Ring 22 02 68 10 eller trykk på Kontakt meg-lenken for hjelp